PERSONVERN

Vi tar ditt personvern på alvor. Hamlo AS eier og drifter pinklabel.no. Som behandlingsansvarlig er Hamlo AS ansvarlig for å behandle personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning og denne personvernerklæringen.
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvilke personopplysninger vi har om deg

Bestillers navn, epostadresse, telefonnummer, adresse og leveringsadresse. I tillegg behandler vi de opplysningene som bestiller fyller inn på produktet ved kjøp.
Vi behandler ikke betalingsinformasjon utover det som er påkrevd av norsk lov. Om du bruker bankkort for betaling, håndteres slike betalingsopplysninger ikke av oss, men av leverandøren av betalingstjenesten. Vi følger regnskapslovens regler for oppbevaring av regnskapsdokumenter.

Hvorfor vi bruker opplysningene dine

Vi bruker opplysningene dine for å levere produkter du har bestilt.
Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er at det er nødvendig for å utøve vår legitime interesse i å oppfylle avtalen med virksomheten (GDPR artikkel 6 f), eller – dersom du er privatkunde – at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (GDPR artikkel 6 b).
Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med det som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål i samsvar med bokføringsloven.

Markedsføring

Fra tid til annen sender vi ut nyhetsbrev. Du vil motta vårt nyhetsbrev dersom du har samtykket til det, eller dersom du representerer en av våre eksisterende kunder. Vi regner kunder som "eksisterende» når de har kjøpt navnelapper 1 gang eller flere i løpet av det siste år. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev ved å bruke avmeldingslenken i e-postene eller ved å kontakte oss.

Nettside og cookies

Når du besøker vår nettside, registrerer vi noe teknisk informasjon, som IP-adresse, type pc/mobil og type nettleser. På din pc/mobil blir det lagret informasjonskapsel (cookie). Cookien leveres av Google. Formålet med cookien er å sørge for at vår nettside fungerer på en god måte og å analysere og få statistikk om brukeren av nettsiden. Du kan motsette det slik bruk av cookies ved å endre innstillingene i din nettleser. Denne informasjonen knyttes ikke til deg som person. Informasjon håndteres av vår leverandør, og vi har ikke tilgang til dem.

Hvordan vi deler dine personopplysninger

Vår leverandør av mailutsendinger, for tiden MailChimp, samt deres underleverandør, kan få tilgang til personopplysninger. Vi har avtaler med våre leverandører for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for egne formål.
Vi overfører ikke personopplysninger utover EU/EØS og USA.
Vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet. Dette innebærer i hovedsak:

  • Vi lagrer dokumentasjon i samsvar med bokføringsloven: fakturaer i 5 år, og dokumentasjon av bestilling i 3,5 år.
  • Vi lagrer din kontaktinformasjon i opptil 3 år etter at kundeforholdet er opphørt. Om du har samtykket til å motta markedsføring/nyhetsbrev, oppbevarer vi din kontaktinformasjon til du trekker samtykket tilbake.
  • Vi lagrer din kommunikasjon med oss i 2 år.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

Dine personvernrettigheter

Du kan be om tilgang til opplysningene vi har om deg, om å få uriktige opplysninger rettet, om å få opplysninger slettet, om at vi stanser behandlingen av dine opplysninger, om å få overført opplysningene dine til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og du kan motsette deg behandlingen av dine opplysninger. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt visse begrensninger i lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig og senest innen én måned.
Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon: [email protected]